Imatge damunt llenç

L’impuls que amaga la necessitat de nombrar un fragment de realitat ve donat per una voracitat instintiva enfront la vacuïtat, que finalment pretén eliminar la presència del desconeixement. I és a partir d’aquesta intuïció del no-ser que la humanitat acompleix amb la vida, i imaginant crea realitat.
Crea realitat mitjançant la paraula, la veu, la narració musical o la imatge. Cada una d’elles tecnologies del llenguatge que construeixen el món, que podem veure, entendre, nombrar o escoltar. Elaborant informació capaç de fer emergir un pensament suficientment complexa, prou sofisticat com per donar resposta a les necessitats que implica la supervivència en comunitat.
Durant el segle XX el llenguatge ha acomplert amb l’esmicolament de les estructures de dominació i subjugació, construint l’univers profund i autònom de la individualitat moderna. I un cop les noves tecnologies garanteixen una horitzontalitat radical, una nova complexitat emergeix ara per superar definitivament la vella estructura que emanava del monoteisme.
Aquestes són algunes de les conclusions que m’ha permès copsar el treball amb la imatge.
He dividit tot el treball recollit en etapes. Els primers anys 1979-1998. La segona etapa entre els anys 1998-2000. A partir del final de l’any 1999 i durant tot l’any 2000 començo a introduir damunt la superfície del material físic (majorment llenç o paper) els codis infogràfics que ja oferien les primeres càmeres digitals. Treball que queda recollit en l’etapa 2000-2003. A partir de la implantació dels codis esdevé ja innecessari concretar l’aspecte, l’estil o el concepte que guiava la imatge resultant. Des de l’any 2003 fins l’any 2009 els codis han conviscut indistintament amb diferents materials, colors, estils i formes. Un treball recollit en dos etapes, entre els anys 2003-2005 i entre els anys 2005-2008.  Ja a partir de l’any 2009 el treball de l’etapa 2008-2012 està orientat a investigar la dualitat materia-immaterialitat. 
Selecció de llenç entre els anys 2008 i 2012:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/11/llenc-entre-els-anys-2008-i-2010/
Selecció de llenç entre els anys 2005 i 2008:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/11/llenc-entre-els-anys-2005-i-2008/
Selecció de llenç entre els anys 2003 i 2005:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/11/llenc-entre-els-anys-2003-i-2005/
Selecció de llenç entre els anys 2000 i 2003:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/11/llenc-entre-els-anys-2000-i-2003/
Selecció de llenç entre els anys 1998 i 2000: 
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/11/llenc-entre-els-anys-1998-i-2000/
Selecció de llenç entre els anys 1979 i 1998:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/11/llenc-entre-els-anys-1979-i-1998/
OK_20_MIN
correujordiguell@gmail.com | @jordiguell | @paradigm20 | @procreativitat

http://www.jordiguell.com |

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s