Imatge damunt paper

La recerca-acció en el camp de la imatge planteja després de cada temptativa nous interrogants, i per tant la quantitat de variables pot arribar a créixer de manera exponencial.
En la mesura que garanteix una successió de temptatives immediates i ràpides, enfront altres suports tradicionals el treball damunt paper ha ofert sempre més velocitat d’execució, i ha facilitat i ampliat la investigació.
Amb la fotografia, la imatge digital, els softwares digitals, i recentment amb el treball dels visualitzadors de dades, hem vist augmentar el nombre de suports amb els que ampliar i diversificar la recerca-acció en el camp de la imatge, i gaudir i accelerar així la velocitat d’execució que fins ara històricament havia permès només el paper.
Acotant-nos però al suport del paper, l’ús i control del dibuix ens permet interessants divergències segons el tipus de traç. La qualitat i la subtilesa que permet la manualitat difícilment pot ser simulada artificialment amb la mateixa complexitat. Ja que malgrat l’aspecte estètic pot ser ja avui dia perfectament simulat, el grafisme que queda registrat en la traça manual narra una càrrega emotiva que difereix i esdevé genuïna vers l’artificialitat de la robòtica.
La manualitat ens permet treballar el traç aconseguint més mimetisme a l’hora de deixar registrat allò que els sentits descriuen, amb allò que s’anomena dibuix acadèmic. O ens permet amés, amb un altre us del traç, un resultat més explícit a l’hora de detallar conceptes o significats abstractes que inevitablement formen part d’un imaginari oníric. O finalment executat amb visceralitat, si es vol enfocar com a mitjà d’expressivitat i sensibilitat, ens permet deixar constància d’aquest valor genuí que recull la manipulació i la gestualitat.
Per altre banda amés, els materials utilitzats damunt el paper ens permeten afegir més o menys textura, més o menys transparències i més o menys abstracció.
Finalment, davant la capacitat d’imitació i simulació de la robòtica, allò que ens permetrà definir el valor afegit vindrà donat pel cultiu d’una sensibilitat i subtilesa genuïna, capacitada per identificar l’univers emocional i oníric. Aquella sensibilitat que amb una o altre eina, més o menys sofisticada, aconsegueix generar-se en la complexitat cognitiva humana.
Selecció de papers entre els anys 2008 i 2012
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/04/papers-entre-els-anys-2008-i-2012/
Selecció de papers entre els anys 2005 i 2008: 
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/04/papers-entre-els-anys-2005-i-2008/
Selecció de papers entre els anys 2003 i 2005: 
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/03/papers-entre-els-anys-2003-i-2005/
Selecció de papers entre els anys 2000 i 2003: 
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/03/papers-entre-els-anys-2000-i-2003/
Selecció de papers entre els anys 1998 i 2000: 
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/03/papers-entre-els-anys-1998-i-2000/
Selecció de papers entre els anys 1979 i 1998: 
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/02/papers-entre-els-anys-1979-i-1998/

14

correujordiguell@gmail.com | @jordiguell | @paradigm20 | @procreativitat

http://www.jordiguell.com |

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s