Imatge digital

Les primeres càmeres digitals van afegir dades que permetien més control sobre la imatge fotogràfica. Damunt les pantalles de la càmera apareixien per primer cop icones i símbols que feien referència als valors que definien el tipus de fotografia per a cada moment d’exposició. Enseguida les noves tecnologies s’han mostrat per tant capaces de facilitar i ampliar informació que fins fa poc requeria preparació, estudi i experiència.
En aquest moment la pantalla esdevé una superfície que interactua amb la realitat tridimensional. Afegint dades de rellevància que l’usuari valora, administra i discrimina segons necessitats. La imatge ha passat a ser un panell que administra derivades de si mateixa. I interactuant amb l’usuari informa en temps real d’una realitat sotmesa a un mutabilitat continuada.
En aquesta pantalla la imatge per tant ha deixat de ser un objecte inert, un mer contenidor dels aspectes d’una realitat sensible que fins ara podíem aturar, per confirmar-ne un aparença concreta i estable. I com a conseqüència la imatge ha deixat de posseir la veritat objectiva que durant el segle XX va justificar el racionalisme i el conceptualisme.
La imatge esdevé voluble, permanentment inestable, mutable, sotmesa constantment a la interacció amb demés imatges i amb múltiples espectadors.
Selecció d’imatges digitals entre els anys 2008 i 2012:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/17/imatge-digital-entre-els-anys-2008-i-2012/
Selecció d’imatges digitals entre els anys 2005 i 2008:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/17/imatge-digital-entre-els-anys-2005-i-2008/
Selecció d’imatges digitals entre els anys 2003 i 2005:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/17/imatge-digital-entre-els-anys-2003-i-2005/
Selecció d’imatges digitals entre els anys 2000 i 20003:
https://jordiguell.wordpress.com/2013/11/17/imatge-digital-entre-els-anys-2000-i-2003/

2010_05_MIN

correujordiguell@gmail.com | @jordiguell | @paradigm20 | @procreativitat

http://www.jordiguell.com |

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s