Disseny digital entre els anys 2009 i 2012

El treball digital emergeix d’una nova complexitat. I canvia per tant la perspectiva a l’hora d’elaborar o valorar una imatge. Però no canvia el valor intrínsec que defineix a tota investigació amb la imatge.
Cal tenir pressent que les noves possibilitats que permet la tecnologia s’adapten perfectament a noves necessitats estructurals, però dins una nova complexitat finalment resolen les mateixes preguntes. És a dir, mentre la tecnologia s’implanta a la societat i provoca una veritable revolució econòmica i social, amés ofereix noves necessitats, noves solucions i noves maneres de veure una nova estructura més complexa, però que finalment planteja els mateixos interrogants.
La productivitat de la robòtica pot simular perfectament el treball realitzat manualment. Amés, la seva capacitat supera enormement al treballador més qualificat. I degut a que la màquina esdevé d’una nova necessitat, la capacitat que ens aporta s’ha de traduir per tant en una nova manera de representar i de construir la imatge.
Com ja hem dit la màquina està inhabilitada per sospitar la presència del no-ser. Aleshores, enfront la destresa manual, l’expressivitat o la conceptualitat, deixar constància de l’ús de la incertesa i del salt creatiu vers allò desconegut esdevé de fet el veritable valor afegit.

2011_DG_22_MIN

2011_DG_23_MIN

2011_DG_24_MIN

2011_DG_19_MIN

2011_DG_12_MIN

2011_DG_11_MIN

2011_DG_15_MIN

2011_DG_14_MIN

2011_DG_09_MIN

2011_DG_04_MIN

2011_DG_02_MIN

2010_DG_02_MIN

2010_DG_01_MIN

2010_DG_04_MIN

2010_DG_03_MIN

2010_DG_05_MIN

2010_DG_06_MIN

2010_DG_12_MIN

2010_DG_07_MIN

2010_DG_13_MIN

2010_DG_08_MIN

2009_DG_51_60x60_MIN

2009_DG_50_60x60_MIN

2009_DG_04_60x60_MIN

2009_DG_03_60x60_MIN

2009_DG_49_60x60_MIN

2009_DG_48_60x60_MIN

 

correujordiguell@gmail.com | @jordiguell | @paradigm20 | @procreativitat

http://www.jordiguell.com |

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s